Kontaktgntbs

KONTAKTY NA PORTÁL

Prevádzkovateľom eshopu je spoločnosť:

Biorio s.r.o.
Broskyňová 58
900 45 Malinovo

Na tejto adrese nie je možný osobný odber!

IČO: 50 255 622, DIČ: 212 026 7534, IČ DPH: SK2120267534
E-mail: ks.oi1553252055roib@1553252055oiroi1553252055b1553252055
Mobil: +421 948 514 759

Bankové spojenie: 4023231125/ 7500 (ČSOB)
IBAN: SK3275000000004023231125
SWIFT (BIC): CEKOSKBX

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104, e-mail: ks.io1553252055s@ab1553252055

PRIESTOR PRE ZASLANIE ODKAZU